Activitats estatutàries

  • Assemblees
  • Reunions de Responsables i Equips Directius
  • Reunions de Consell Permanent
  • Altres Reunions: Economia, Educació en la fe, Equips de Treball.

Suport als centres

  • Serveis diversos, informació,  orientació
  • Visites als centres

Relacions Institucionals

  • Administracions públiques
  • Organismes on som membres
  • Entitats, plataformes