Serveis Tècnics

Són els serveis professionals contractats per al desenvolupament de la feina quotidiana de la Federació, donen suport i són referents tècnics per posar en marxa les accions programades pel Consell Permanent a les diferents Àrees de Treball.

Aquest equip està format per la Susana Ortega, gerent, i la Marina Bernadet, tècnica de formació.