La FCJDBC desenvolupa cinc programes, tres d’ells es desenvolupen principalment als centres:

Promoció de la qualitat de la vida infantil

 • Esplais
 • Centres diaris
 • Casals d’estiu, campament, colònies…
 • Ludoteques, reforç escolar
 • Festa dels esplais

Educació en valors per a la integració social

 • Centres juvenils
 • Casals d’estiu, campaments, rutes…
 • FedeFest
 • Moguda Jove

Educació per a la salut

 • Campanyes de prevenció i informació en matèria de salut i joventut: salut sexual, salut i addiccions (consum alcohol, tabac i altres drogues), salut alimentària i els seus trastorns.

La Federació com tal executa totalment dos programes:

Formació per al voluntariat

 • Activitats formatives

Sensibilització i promoció del voluntariat

 • Campanyes de sensibilització
 • Edició de material didàctic

També realitza les activitats “Festa dels Esplais”, “FedeFest” i “Moguda jove” dins dels programes “Promoció de la qualitat de la vida infantil” i “Educació en valors per a la integració social”.

Altres activitats gestionades des de la seu de la Federació són les pròpies dels 9 Equips de Treball que funcionen actualment.