ÒRGAN/CARREC
RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL

 


Consell permanent/Junta directiva
0€
Serveis tècnics/Gerència
16.473,80€
Serveis tècnics/administrativa
4.299,12€
Serveis tècnics/formació i projecte reconoce
10.700,34€