Activitats Formatives

.

Jornades formatives

Formació per a premonitors/es →Formació dirigida als monitors/es de primer any o amb més experiència però sense la titulació de monitor/a. S’organitza en 2 matins de formació diferents, al primer s’ensenya “el perfil d’un monitor/a” de forma més genèrica i al segon el “perfil d’un monitor/a salesià”.

Monogràfic dirigit als equips directius → Formació dirigida als responsables dels centres. Es realitzen monogràfics específics cada any segons les necessitats que s’observen als centres o que ells mateixos reclamen. La formació es fa coincidir amb els dos matins on s’organitza la formació de premonitors/es

.

Cap de setmana formatiu

S’organitza un cap de setmana formatiu dirigit a tot l’equip de voluntaris i voluntarias dels Centres Juvenils, premonitors/es, monitors/es i als equips directius. Es realitza un matí de formació conjunt i posteriorment s’ofereixen tallers en funció de les necessitats dels centres i del perfil de les voluntàries.

.

Curs de Monitors/es i Directors/es de lleure

A l’estiu s’ofereix la possibilitat de realitzar el curs de monitor/a de lleure i el curs de director/a de lleure per obtenir la titulació.

El curs de monitors/es es realitza durant 10 dies a l’agost i el curs de directors/es durant 10 dies a l’agost i 4 al desembre.

.

Curs de Pastoral

.

A l’estiu, coincidint amb dates dels cursos de directors/es i monitors/es de lleure, es realitza el curs de pastoral. Aquest està dirigit a voluntaris i voluntàries que realitzen la tasca de coordinadors de Pastoral o es preveu que la realitzin.

.

.

Documents Formatius

Pla d’acollida>>

Aquest document és fruit d’una necessitat compartida per part dels centres d’educació en el lleure. A les diverses trobades formatives amb els responsables dels nostres centres, s’acorda que cal crear un conjunt de pautes que ajudin als directors/es i equips directius en el procés d’incorporació de noves persones a l’entitat.
D’aquesta manera, l’objectiu del present Protocol d’Acollida i Seguiment del Voluntariat és facilitar la tasca vers la incorporació de noves voluntàries i voluntaris. Així, es plantegen un seguit de fases que faciliten el primer contacte, l’acollida, la incorporació i la post-incorporació de la persona nouvinguda al centre.