Sistema de Protecció

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya assumeix el compromís de prevenir, detectar i actuar de manera contundent en el seu àmbit d’educació en el lleure contra qualsevol modalitat de violència i/o abús contra les persones, especialment menors d’edat i adults en situació de vulnerabilitat. Per aquesta raó, s’ha desenvolupat un Sistema de Protecció Interna per a la protecció de menors i adults en situació de vulnerabilitat.

Per a garantir la protecció d’aquestes persones, la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya està promovent una política de tolerància zero amb el tracte inadequat i el maltractament, i així afavorir la reducció de riscos sobre possibles situacions i fomentar els espais de bon tracte. Aquesta metodologia vol desenvolupar un entorn protector a través de diferents eines centrades en la sensibilització i conscienciació, formació, detecció i la notificació; i tot això amb la implicació dels agents clau de l’entorn. Totes aquestes eines afecten a totes les persones vinculades directa i indirectament als projectes i activitats de l’entitat.

Codi de Conducta

Hi ha un correu electrònic a la vostra disposició si voleu contactar de forma personal respecte aquest tema amb nosaltres:

sistemaproteccio@federaciodonbosco.com