Sistema de Protecció

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya assumeix el compromís de prevenir, detectar i actuar de manera contundent en el seu àmbit d’actuació contra qualsevol modalitat de violència contra les persones, especialment menors d’edat i adults en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, s’ha desenvolupat un Sistema de Protecció de la Infància  i les persones vulnerables.

Per a garantir la protecció d’aquestes persones, la Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya està promovent una política de tolerància zero amb el tracte inadequat i el maltractament, així com proposa desenvolupar un entorn protector a través de diferents eines centrades en la detecció i el procediment de notificació, així com una sèrie de plans orientats a la comunicació interna, externa o la implicació d’agents clau de l’entorn. Totes aquestes mitjanes afecten a totes les persones directament vinculades a les activitats de l’entitat.

Hi ha un correu electrònic a la vostra disposició si voleu contactar de forma personal respecte aquest tema amb nosaltres:

sistemaproteccio@federaciodonbosco.com