Equips de treball

A l’assemblea general realitzada cap a l’octubre , es formen els equips de treball per realitzar les diferents tasques requerides. Aquests estan formats per 3 o 4 persones dels Centres Juvenils, 1 representant del consell permanent i 1 representant dels serveis tècnics. Actualment els equips amb els quals treballem són:

  • Equip de Treball de Formació
  • Equip de Treball de la FedeFest
  • Equip de Treball de la Festa dels Esplais
  • Equip de Treball de la Moguda Jove
  • Equip de Treball d’Educació en la Fe
  • Equip de Treball d’Economia
  • Equip de Treball de Relacions Institucionals
  • Equip de Treball de Comunicació