La Federació de centres Juvenils Don Bosco de Catalunya

La Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya és una associació sense ànim de lucre que va ser constituïda el 1984 per iniciativa de cinc associacions juvenils, és una organització no lucrativa que treballa a l’àmbit de l’educació en el lleure. Al llarg de la nostra història, la línia de treball ha estat oferir un servei qualificat adreçat a infants i joves, en especial els més desfavorits.

És promoguda per tres grups de la Família Salesiana:

  • Salesians Cooperadors,
  • Filles de Maria Auxiliadora (FMA)
  • Salesians Don Bosco (SDB)

Amb el pas dels anys i experiència en la tasca educativa, la Federació s’ha perfilat com a representant del moviment associatiu dins de l’àmbit del lleure educatiu.

Actualment en formen part 11 centres, entitats completament independents que mantenen el seu nom, estructura, estatuts i directiva, però que comparteixen uns criteris comuns d’organització i d’actuació, seguint l’estil educatiu de Don Bosco.

El volum de recursos humans (88% de personal voluntari) permet a l’entitat comptar amb una part humana molt sensibilitzada que facilita les intervencions.

La Federació Don Bosco de Catalunya participa i rep col·laboracions d’entitats públiques i privades, que van des de la planificació, organització, execució i avaluació de les activitats, fins al finançament d’aquestes.

L’entitat pretén fer una acció socialitzadora que desenvolupi en els més joves la consciència crítica i que desvetlli l’esperit de solidaritat i de compromís per a la construcció d’una societat amb estructures justes i democràtiques.

La FCJDBC està inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 51 de la Secció 2.