Amb la FINALITAT ⇒

D’oferir un servei de qualitat d’educació en el temps lliure promovent l’educació integral dels infants, adolescents i joves, en especial dels més desfavorits, des d’una educació:

  • Centrada en la persona: Ens fem protagonistes del nostre creixement personal i comunitari, un creixement obert a Déu. A mesura que ens relacionem amb els altres, fem una lectura evangèlica de la realitat i ens comprometem en la seva transformació.
  • Que s’insereix en la societat i la transforma: La persona i la societat són dues realitats que s’interrelacionen. La societat condiciona i influeix les persones i la persona madura tot participant en la construcció del seu entorn.
  • Que es fonamenta en la fe i els valors evangèlics: L’amor la confiança i l’optimisme amb el qual mirem la nostra vida jove troben el seu sentit en la donació radical de Jesús als homes i en la vida nova que inaugura. Per això, la nostra és una “proposta cristiana” d’educació en el temps lliure.
  • Segons l’estil educatiu de Don Bosco: L’acció educativa dels Esplais-Centres Juvenils Salesians s’inspira en l’experiència de Don Bosco i es basa en el seu esperit educatiu.

Amb diferents PROJECTES d’educació en el lleure:

  • Centre Juvenil: Per a adolescents i joves els divendres i dissabtes
  • Centre Diari: Per a infants, adolescents i joves alguns dies entre setmana
  • Centre Obert: Per a infants, adolescents i joves de dilluns a divendres
  • Casals d’Estiu: Per a infants, adolescents i joves fins a 25 anys
  • Campaments, Colònies i Rutesu: Per a infantsi adolescents fins als 16 anys